Wilkom - strona 46

Ochrona środowiska w Geografii

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3584

, -wilk w Tebach, -sowa w Atenach, -niedźwiedź u ludów celtyckich, -koń u Słowian, -wąż na Litwie...

Wykłady wprowadzenie do ped.

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2044

, egocentryczny - nie liczy na ludzką pomoc( człowiek człowiekowi wilkiem ) - pesymista, sfrustrowany...

Teoretyczne podstawy wychowania

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2226

Książka Łobocki Mieczysław "ABC wychowania" ABC WYCHOWANIAMieczysław Łobocki Redakcja TERESA DUNIN Spis treści Projekt okładki i stron tytułowych ZOFIA KOPEL-SZULC Skład „BEZ ERRATY" JOANNA DYSZCZYK WYDANIE WYDAWNICTWO UMCS, LUBLIN 1999 ISBN 83-227-1364-9 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MAR...

Filozofia prawa - skrypt 3

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Mikołaj Rakoczy
  • Filozofia prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1960

Filozofia prawa jako dział filozofii. (przedmiot filozofii prawa) Filozofię prawa wyodrębnia się spośród innych nauk filozoficznych ze względu na przedmiot i charakter zadań wyjściowych oraz perspektywę jej badań. Nie jest ona ani teorią prawa, ani teorią państwa i prawa. Filozofia prawa jest rezu...

Notatki z prawa karnego

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1428

. Nie bezpieczeństwo może pochodzić od sił przyrody nie tylko od człowieka. Np. atakuje nas w lesie wilk rzucamy kolegę...

Etyka - moralność i etyka zarys

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Etyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3640

człowiekowi wilkiem toczy się walka wszystkich przeciw wszystkim" (T. Hobbes), "Piekłem dla człowieka są inni...