Wierzch - strona 24

Bezpiczeństwo bydynków

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2688

) Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy (m) Maksymalny prześwit lub wymiar otworu...

Artykuły o bezrobociu-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

na wierzch firmowe brudy, zażądają odszkodowań za zwolnienie. Płace dla nich szybko zjedzą zysk...

"Pan Tadeusz" - geneza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1253

firanek, Przejrzysty, sfałdowany, po wierzchu perłowy, Po brzegach pozłacany, w głębi purpurowy...

Zbroje husarskie - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia uzbrojeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

W., Zarys dziejów uzbrojenia w Polsce, Warszawa 1935, s. 191. Obojczyk, kładziony zawsze na wierzch kirysu...

Wykład - sounds and society

 • Uniwersytet Warszawski
 • Muzykologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

się na uwypukleniu, że to nie jest tylko proces, w którym wewnętrzne skłonności są wydobywane na wierzch...

Etyka - ćwiczenia + materiały na kolokwium

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Dorota Probucka
 • Etyka społeczna
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 7343

W sumie składa się z 22 stron i porusza następujące zagadnienia: podział etyki, etyka normatywna, megalopsychija, rodzaje godności, relacje zależnościowe, rodzaje miłości, obiektywizm i subiektywizm aksjologiczny, rekonstrukcja dyrektyw moralnych typowych dla kultury europejskiej, znaki somatyczne ...

Polityka społeczna - formy pomocy społecznej, rozwój i geneza, ubóstwo...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Rosner
 • Polityka społeczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3423

Polityka społeczna 16.10.2007 Elementy polityki społecznej jako podmiotu politycznego znane są od wieków. Działalność charytatywna kościołów i gmin na rzecz osób biednych, bezdomnych i potrzebujących. Zjawiska bezdomności, biedy itp. spowodowały konieczność ustalenia regulacji prawnych. W miarę ro...

Leo Lipski - "Piotruś"

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2191

czy też psychicznie. I każdy wyciągał smarki na wierzch, szukał w nich coś długo, szukał, szukał, w końcu zaczął...