Wielki kryzys - strona 39

Ekonomia - wykład 1 - 14

  • Politechnika Poznańska
  • mgr Maria Roszyk
  • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

EKONOMIA WYKŁAD 1 Ekonomia - jest to nauka badająca procesy gospodarcze, analizująca zjawiska i kategorie, odkrywająca zjawiska między nimi, które są określane prawem ekonomicznym. Prawa ekonomiczne mają charakter obiektywny, są niezależne od świadomości i woli człowieka, mają charakter praw stat...

Makrosocjologia

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Makrosocjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3199

Kryzysie) - badano wpływ Wielkiego Kryzysu na życie przeciętnego amerykańskiego miasta. W ciągu 12...