Wielki kryzys - strona 27

I wojna światowa i inne informacje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Magdalena Dołhasz
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4368

do jego śmierci w 1935. Wielki Kryzys Gospodarczy. Wielki Kryzys gospodarczy rozpoczął się w 1929 i trwał do 1935...

Modele ekonomiczne - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 959

w. głównie na badaniu zachowań producentów i konsumentów (mikroekonomia). Skutki wielkiego kryzysu...

Lektura makro wojtyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1414

dzieło to Ogólna teoria, wydana w 1936, która była reakcją na Wielki Kryzys. Postulowały one konieczność...

Lektura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

na Wielki Kryzys. Postulowały one konieczność interwencji państwa w gospodarkę i krytykowały gospodarkę...

Globalizacja-materiały do dyskusji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

surowcowego. Wielki kryzys lat 30. i zwišzane z nim cofnięcie liberalizmu w gospodarce œwiata, a następnie II...