Wieczność - strona 35

Filozofia - praca

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1953

Dokładna tematyka notatki jest następująca: koncepcja filozofii, charakterystyka filozofii starożytnej, Sokrates i Platon, Arystoteles, rys filozofii średniowiecznej, scholastyk, Tomasz z Akwinu, Emanuel Kant, charakter filozofii współczesnej, fenomenologia Huserra, egzystencjalizm, Kartezjusz, umi...

Filozofia-skrypt w całości

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 672

charakteryzuje wieczność, nieruchomość, niezmienność, niepodzielność, stałość, jedyność, kulistość. Teza...

Waclaw Berent Prochno

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 2079

Wacław Berent Próchno Wstęp: Jerzy Paszek Bardzo nowatorska powieść. Berent korzystał z twórczości Słowackiego i Ibsena, z idei Nietzschego i świętych ksiąg Wschodu, a także z Biblii. Autor kładzie bardzo duży nacisk na aspekt współpracy czytelnika z dziełem. Odbiorca ma dookreślać miejsca niedoo...

Krzysztof Kamil Baczyński

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

wszystkiego, każda rzecz, w tym egzystencja ludzka, dzięki swemu odbiciu uzyskuje prawo do wieczności...

"Nie-Boska komedia" - streszczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 203
Wyświetleń: 903

. Myśli o bezkresnej, ciemnej wieczności z jedyną boską światłością, która „wiecznie jaśnieje...

Julian Przyboś

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1134

? Czy też twórca powienien zająć się uniwersaliami myśli ludzkiej, zagłębiać otchłanie wieczności i tajniki bytu...

Opracowanie postaci

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1022

A Arystoteles 384-322 r p.n.e. Prezentował zupełnie inną formację umysłową aniżeli jego mistrz Platon, którego ostro atakował. Nie miał a Atenach praw politycznych. Ukończył platońską akademię, założył własną szkołę - Liceum. Z dorobku pisarskiego Arystotelesa zachowały się dwa dzieła: „Etyka Nik...

Notatki z doktryn

 • Filozofia polityczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3227

wieczności świata i rodzaju ludzkiego. Odrzucali dogmat o nieśmiertelności duszy twierdząc, że przywilej...