Wiązanie wodorowe - strona 30

Biofizyka - mnr

  • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1456

związanego z jądrem możliwości występowania wiązań wodorowych i między cząsteczkowych Dlatego też NMR...

Chemia - prezentacja

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Chemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 6265

. Wiązania chemiczne Oddziaływania międzycząsteczkowe kowalencyjne jonowe metaliczne Wiązanie wodorowe Siły...

Lipidy materiały z seminarium

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Biochemia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2639

BIAŁKA TRANSBŁONOWE aminokwasy hydrofobowe łańcucha białkowego ASYMETRIA BŁONY KOMÓRKOWEJ wiązania...

Chemia organiczna - laboratorium

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Chemia organiczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1365

                                                                             1 Wydział In Ŝ ynierii Materiałowej i Ceramiki   Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie                      Materiały pomocnicze do zaj ęć  laboratoryjnych z przedmiotu    „CHEMIA ORGANICZNA”                              ...

Notatki z wykładów - chemia

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż. Elżbieta Jagiełło
  • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

. Charakter tych sił jest elektrodynamiczny (dipol indukowany dipol indukowany). Wiązania wodorowe (protonowe...