Wiązanie chemiczne - strona 17

Ceramika, materialy ceramiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4193

z sześcioczłonowych pierścieni węglowych, są połączone nielicznymi wiązaniami chem. i łatwo ulegają przesunięciu...

Chemia - prezentacja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 6265

Zależność właściwości substancji od rodzaju wiązania chemicznego Substancje posiadające wiązania...

Chemia-opracowane pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Małgorzata Teterycz-Puzio
 • Chemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1008

wiązanie chemiczne z jądrami atomów 9, 10, 11. RODZAJE WIĄZAŃ W CZĄSTECZCE Wiązania jonowe powstają...

Zagadnienia do egzaminu chemia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
 • Chemia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2457

się na powłoce walencyjnej uczestniczą w tworzeniu wiązań chemicznych, jednak wiązania...

Opracowane pytania na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
 • Podstawy nauki o materiałach
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1428

z oddalaniem się atomów od siebie. Scharakteryzuj wiązania chemiczne i ich wpływ na właściwości kryształów...

Diagram Jabłońskiego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Krystyna Palewska
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3990

i rotację molekuł w zmiennym polu elektrycznym bez naruszania trwałości wiązań chemicznych...

Dynamika

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

jest powstanie w łączonej warstwie nietrwałych wiązań chemicznych. Granica między adhezją i zjawiskami...

Fotosynteza - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1841

) - energia kwantów świetlnych jest zamieniana na energię wiązań chemicznych; powstaje siła asymilacyjna: ATP...

Sens fazy jasnej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 952

w energię wiązania chemicznego - tworzenie ATP) β (3x) - podjednostki regulatorowe γ - przenosi...