Wegetacja - strona 19

Stropodach pełny - omówienie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

okresu wegetacji i jesienią dla przygotowania okresu spoczynku. Stropodach stromy W ostatnich latach...

Stropodach pełny - omówienie 2

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

okresu wegetacji i jesienią dla przygotowania okresu spoczynku. Stropodach stromy W ostatnich latach...

Bilans wodny - Melioracje wodne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Hydrologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1267

oraz wieloletnich Jest to deszczowanie od poł. czerwca do końca sierpnia(zakończenie wegetacji siewek). Dawkę...

Bezrobocie - definicja i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1302

, który jest uwarunkowany porą roku i związanymi z nią zmianami pogodowymi, wegetacji roślin itp. Występuje w zakładach...

Biologia - ekologia biosfery

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

ekosystemy lądowe (najbogatsze pod względem różnorodności gatunkowej), gdyż brak pór roku sprzyja wegetacji...

Wykład - Natan Soderlbom

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

prokreacyjne natury, by pobudzić proces wegetacji. Istotną przesłanką w tych rozumowaniach były podobieństwa...

Geologiczna działalność wiatru

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

temperatur w ciągu doby, brak zachmurzenia i wegetacji sprzyjają jego działalności Wiatr w zaleŜności od swej...

Pierwiastek Magnez

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Henryk Kreft
 • Dietetyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1484

do występowania tzw. okresów lub lat tężyczkowych, okres wzrostu roślin - początek wegetacji i okres końcowy...