Wegetacja - strona 12

Regulacja rzek-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Radosław Stodolak
 • Regulacja rzek
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1358

te obejmują: - ochronę nadbrzeżnych gruntów przed niepożądanymi zalewami, szczególnie w okresie wegetacji...

Topoklimaty - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Andrzej Żyromski
 • Meteorologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1421

znaczenie dla wilgotności gleby n początku okresu wegetacji. Rozkład opadów na pagórku jest w pierwszym...

Problemy globalne 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Roman Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239

skutki, takie jak zmiany warunków wegetacji roślin, wzrost liczby i gwałtowność naturalnych katastrof...

Opis cynku niklu chromu kadmu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

; • uważany jest również za czynnik rakotwórczy, ■ U roślin: jest niezbędny do wegetacji roślin, ale jego duże...

Analiza lądowa gleb i roślin

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

jest pobranie prób i wykonanie analiz gleby w czasie wegetacji. Należy jednak pamiętać wtedy aby próby gleb...

Cechy hygryczne klimatu Polski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

- parowanie potencjalne wyższe od rzeczywistego - w okresie wegetacji (kwiecień do październik) średnie sumy...

Produkty ropopochodne

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

pokrywają glebę nieprzepuszczalną dla powietrza warstewką, która uniemożliwia normalną wegetację roślin...