Wapień - strona 45

Wybrane problemy ekologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

zwykły, beton, piasek, gips, kreda, wapno, piaskowiec, wapień i marmur. e) Działanie różnych rodzajów...

Metody urabiania skał - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 728
Wyświetleń: 6713

oraz wapienie i dolomity. Skały bardzo twarde- są to przede wszystkim skały magmowe, jak granity, bazalty...

Metody urabiania - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1820

się do nich węgiel kamienny i antracyty, zbite piaskowce oraz wapienie i dolomity. Bardzo twarde...

Poszukiwanie złóż - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

, wapienie), głównie przy wierceniu studni głębino­wych, rzadziej przy prowadzeniu robot poszukiwawczych...

Wulkanizm-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

stawy wypełnione lekko zabarwioną wodą. PoniewaŜ woda wynosi codziennie prawie dwie tony wapienia...

Egzamin z geologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

: a) typ litologiczny osadów dewońskiej facji „old red” piaskowce, zlepieńce o spoiwie żelazistym wapienie...

Geografia w pigułce (do licencjatu)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Błażej Kubik
 • Geografia usług
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2590

GEOGRAFIA GEOGRAFIA JAKO NAUKA 1. Przedmiot badań, zadania i podział geografii oraz jej związek z innymi naukami. GEOGRAFIA- zajmuje się badaniem powłoki Ziemi, jej zróżnicowaniem pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz związkami między środowiskiem geograficznym, a działalnością...

Geografia turystyczna - wykłady

 • Kadry dla Europy
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 889
Wyświetleń: 8379

Dokument ma 36 stron i porusza takie zagadnienia jak: turyzm, geografia turyzmu, geografia turystyki, geografia turystyczna, region turystyczny, atrakcyjność turystyczna, zasoby turystyczne, walory turystyczne, podział zasobów ze względu na funkcje, kierunki przemieszczeń turystycznych, regiony tur...