Wapień - strona 45

Wybrane problemy ekologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

zwykły, beton, piasek, gips, kreda, wapno, piaskowiec, wapień i marmur. e) Działanie różnych rodzajów...

Metody urabiania skał - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 700
Wyświetleń: 6664

oraz wapienie i dolomity. Skały bardzo twarde- są to przede wszystkim skały magmowe, jak granity, bazalty...

Metody urabiania - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1799

się do nich węgiel kamienny i antracyty, zbite piaskowce oraz wapienie i dolomity. Bardzo twarde...

Poszukiwanie złóż - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1288

, wapienie), głównie przy wierceniu studni głębino­wych, rzadziej przy prowadzeniu robot poszukiwawczych...

Wulkanizm-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

stawy wypełnione lekko zabarwioną wodą. PoniewaŜ woda wynosi codziennie prawie dwie tony wapienia...

Egzamin z geologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

: a) typ litologiczny osadów dewońskiej facji „old red” piaskowce, zlepieńce o spoiwie żelazistym wapienie...

Geografia w pigułce (do licencjatu)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Błażej Kubik
 • Geografia usług
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2583

GEOGRAFIA GEOGRAFIA JAKO NAUKA 1. Przedmiot badań, zadania i podział geografii oraz jej związek z innymi naukami. GEOGRAFIA- zajmuje się badaniem powłoki Ziemi, jej zróżnicowaniem pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz związkami między środowiskiem geograficznym, a działalnością...

Geografia turystyczna - wykłady

 • Kadry dla Europy
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 833
Wyświetleń: 8211

Dokument ma 36 stron i porusza takie zagadnienia jak: turyzm, geografia turyzmu, geografia turystyki, geografia turystyczna, region turystyczny, atrakcyjność turystyczna, zasoby turystyczne, walory turystyczne, podział zasobów ze względu na funkcje, kierunki przemieszczeń turystycznych, regiony tur...