Wapień - strona 43

Geografia fizyczna - Mapa i jej składniki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wojciech Portalski
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1470

1. Mapa i jej składniki Mapa to rysunek powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie, w odpowiednim zmniejszeniu, w siatce południków i równoleżników za pomocą znaków umownych. Każda mapa zawiera trzy grupy składników: matematyczne - czyli odwzorowanie kartograficzne i skalę; geograficzne - tj...

Opracowanie trasy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Strzelecki
 • Ćwiczenia terenowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1281

, wapienie i piaskowce węglanowe. Występuje tam dwudzielny system osadów plejstoceńskich. Dolną część tworzą...

Procesy membranowe w uzdatnianiu wody

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2156

, gipsy, anhydryty, wapienie i w mniejszym stopniu dolomity. Skład wód podziemnych zależy od rodzaju...

Geografia polityczna i gospodarcza - notatki

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • doc. dr Stanisława Klima
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 3325

: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny - skalne - (zwane też budowlanymi) - granit, bazalt, wapień, piaskowiec...

Notatki z wykładów - chemia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Elżbieta Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

z wapienia: CaCO3 -1000o> CaO (wapno palone) +CO3 Fotoliza – rozkład pod wpływem światła: 2AgCl + hV -> 2Ag...

Geografia - Łańcuch troficzny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1925

(wytwarzany z wapieni i margli)(1,6 mld t) 1)Chiny (ok. 40% światowej produkcji), Indie, Stany Zjednoczone...

Zaliczenie ćwiczeń - kompendium

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr inż. Tomasz Tracz
 • Materiały budowlane
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4165

. Strukturę kapilarno porowatą mają np.: beton, piaskowce, wapienie, ceramika. 8) Różnice między ceramiką...