Wapień - strona 36

Geologia - opis minerałów

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Leśniewska
 • Geologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1512

, tworzac wapienie, marmury, znane z duzych zlóz i masywów górskich na calym swiecie. Zastosowanie:krysztaly...

Sztuka starożytnej Grecji - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Lech Brusewicz
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1512

(VIII w. p.n.e.) - rozwój ceramiki Rzeźba Materiały rzeźbiarskie: - drewno - wapień  Cechy rzeźby okresu...

Kwaśne deszcze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizyka i chemia Ziemi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1603

(szczególnie niekorzystnie oddziałują na wapienie, marmury, miękkie materiały budowlane). Starsze budowle...

Technologia betonu - wykład 3

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Technologia betonu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1911

spoiw cementowych powszechnego uŜytku Cement - zarys produkcji Wapień Glina główne surowce Rozdrabnianie...

Nauka o materiałach - wykład 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1512

mineralnego (np.: piasek, wapień, dolomit, anhydryt, chromit itp.) oraz produktami przemysłu chemicznego (np...

Węglik tytanu - zastosowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1162

- mieszanina boksytu z wapieniem - czas wiązania - 1 doba, odporny na wodę morską, silnie egzotermiczna reakcja...