Wapień - strona 17

Kwaśne deszcze - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Bartosz Jadczyk
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1141

czy wapienia oddziałują szkodliwie na tworzywa sztuczne, witraże oraz na metale, powodując ich korozję. Korozja...

Budownictwo ziemne-definicje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1932

twardy, wapień, piaskowiec); - VII - materiały wybuchowe (wapień, piaskowiec); - X - materiały wybuchowe...

Wykład - górnictwo nowoczesne

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

się: a.) surowce pospolite to np. piaski, żwiry, z nich wytwarza się beton b.) wapienie i dolomity służą...

Erozja morska-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1295

. Do najbardziej rozpowszechnionych należą wapienie, świat organiczny zamieszkujący wody morskie posiada wapienne...

Metamorfizm - przeobrażenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

lokalny. Wtedy powstają: piaskowce → kwarcyty, gnejsy, węgiel → grafit, wapienie → marmury. metamorfizm...

Żelbeton - pomoc naukowa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Technologia betonu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

: - wapniowe, wytwarzane z wapieni czystych CL - dolomitowe, wytwarzane z wapieni dolomitowych DL...

Geologia - Wietrzenie fizyczne i chemiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Piotr Strzeboński
 • Geologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 5579

. kaoliny (wietrzenie ilaste np. granitoidów); 1.1.2. terra rosa (wietrzenie laterytowe np. wapieni...

Kategorie geotechniczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

, zwłaszcza osuwi­skowych, krasowych (rozpuszczanie przez wodę wapieni lub gipsów), kurzawkowych (ruch...