Wahania sezonowe - strona 12

Prognozowanie popytu- opracowanie

  • Politechnika Śląska
  • Gospodarka zapasami i magazynami
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2226

sezonowych oraz wahań cyklicznych. Wahania sezonowe charakteryzują się występowaniem wzmożonych wahań...

Ekonometria- wykład 11

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Stanisław Barczak
  • Ekonometria
Pobrań: 224
Wyświetleń: 924

w przypadku występowania wahań sezonowych jak i cyklicznych. Modele mogą uwzględniać większą liczbę zmiennych...

Definicje do egzaminu

  • Politechnika Śląska
  • dr Izabela Szupejko
  • Makroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 630

sezonowych i przypadkowych. Wahania sezonowe - obejmują zmiany w działalności gospodarczej dokonujące...

Outsourcing - definicja i funkcje

  • Politechnika Gdańska
  • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1897

za outsourcingiem jest obniżka kosztów. Ponadto outsourcing umożliwia płynne dostosowywanie się do wahań sezonowych...