Wachlarz - strona 37

Polityka pieniężna WSB

 • dr Michał Pronobis
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4732

(banki centralne dopuszczają pewien wachlarz wahań 2,5 +/- 1. Oraz kontrolowaniu stóp procentowych...

Zarządzanie - notatki z ćwiczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Paweł Łukasik
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3241

do zaspokojenia szerokiego wachlarza potrzeb (fizycznych, uznania, osiągnięć) - przy tym praca musi mieć cel znany...

Marketing - podsumowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966

szerszy wachlarz potrzeb konsumentów. Oprócz wszelakich towarów oferowanych do sprzedaży - hipermakety...

Rtęć w chińskim węglu

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

i związki organometaliczne (Swaine, 1990). Szeroki wachlarz kompleksow chemicznych i fizyczne reakcje...

Skrypt wersja 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351

. Jest to struktura sztywna a menedżerowie muszą znać szeroki wachlarz problemów. W zasadzie brak jest specjalizacji...