Władztwo administracyjne elementy - strona 51

Prawo aministracyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2296

jst więc prawem, które zawiera element władztwa. Prawo administracyjne dotyczy administracji...

Różne podejścia do zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Woźniak
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1953

współzależnych ze względu na określony cel; motyw więzi między elementami systemu społecznego; krytyka pracy...

Ogólna charakterystyka szkół zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Woźniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3374

współzależnych ze względu na określony cel; motyw więzi między elementami systemu społecznego; krytyka pracy...

Prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ireneusz Żeber
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 7371

państwowe ( interesy jednostki) (prawa rzeczowe, własności) (skuteczne wobec np. przepisy administracyjne...

Systemy polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2184

społecznego obejmującego całe społeczeństwo czyli trzy elementy: a)    wspólnotę polityczną b)    reżim...

Akty, przepisy, normy prawne 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Pojęcia prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1400

te pewnych elementów łączącego je stosunku prawnego nie ustaliły. //ustępują woli stron Przepisy ogólne (lex...