Urząd patentowy - strona 16

Marketing - podstawowe informacje

  • Akademia Obrony Narodowej
  • prof. dr hab. inż. Stefan Antczak
  • Marketing
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 2156

(wg Urzędu Patentowego) Nazwa handlowa - To nazwa lub skrót nazwy przedsiębiorstwa wytwarzającego...

Prawo konkurencji - wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
  • Prawo konkurencji
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 5754

z innego przedsiębiorstwa, podlegające rejestracji (fakultatywnej) w Urzędzie Patentowym. 10 Można wyróżnić...

Prawo administracyjne gospodarcze

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1442

Prawo administracyjne gospodarcze Pojęcie prawa administracyjnego gospodarczego. Jest to zbiór norm prawnych należących do różnych gałęzi prawa, głównie do prawa cywilnego, administracyjnego i finansowego, regulujący stosunki społeczne powstające w toku szeroko rozumianej działalności gospodarczej...

Prawo administracyjne gospodarcze - Prawo

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1337

PRAWO ADMINISTRACYJNE GOSPODARCZE 1. Pojęcie prawa administracyjnego gospodarczego. Jest to zbiór norm prawnych należących do różnych gałęzi prawa, głównie do prawa cywilnego, administracyjnego i finansowego, regulujący stosunki społeczne powstające w toku szeroko rozumianej działalności gospodarcz...

Prawo administracyjne gospodarcze1 - Prawo

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1449

Prawo administracyjne gospodarcze 1. Pojęcie prawa administracyjnego gospodarczego. Jest to zbiór norm prawnych należących do różnych gałęzi prawa, głównie do prawa cywilnego, administracyjnego i finansowego, regulujący stosunki społeczne powstające w toku szeroko rozumianej działalności gospodarcz...