Urodziny - strona 30

Geografia turystyczna - materiały

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Piotr Migoń
  • Geografia turystyczna
Pobrań: 756
Wyświetleń: 7343

objazdowych po Rumunii, eksploatującym m.in. fakt urodzin Vlada Tepesa - legendarnego Drakuli. 8.Pomniki...

Polski konsument na rynku europejskim

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr hab. Jadwiga Maria Berbeka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1057

Polski konsument na rynku najpopularniejszych używek Anna Śmigielska Anna szczygieł Klaudyna Trzyna Aleksandra Zeman Gr. KrDZZa3011Zp Spis treści Wstęp Polscy konsumenci przeznaczają na używki znaczną część swoich dochodów. Niejeden człowiek nie wyobraża sobie poranka bez wypicia ulubionej k...

Najwybitniejsi polscy bibliolodzy XIX i XX w

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Nauka o książce i bibliotece
Pobrań: 308
Wyświetleń: 5453

Wymienieni i opisani są tacy bibliolodzy jak: Jerzy Samuel Bandtkie, Joachim Lelewel, Aleksander Wiktor Bohatkiewicz, Karol Józef Teofil Estreicher, Kazimierz Piekarski, Józef Grycz, Jan Muszkowski, Stefan Vrtel-Wierczyński, Aleksander Ludwik Birkenmajer, Głombiowski Karol, Alodia Kawecka-Gryczowa,...

Psychologia 2

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Psychologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

człowieka zwykle wiązany jest z datą urodzin i od tej konkretnej daty odliczane są kolejne dni, miesiące...

Gry decyzyjne

  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 5656

Linearny sposób myślenia Kolisty sposób myślenia- urodziny śmierć, pory roku, typ feniga z Harry Pottera...