Unia Zachodnia cele - strona 136

Podział map- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Włodzimierz Krupiński
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

się je w drodze generalizacji map topograficznych wielkoskalowych. Ogólna klasyfikacja map (dla celów...

Ład Jałtańsko - Poczdamski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3661

w okupowanych Niemczech. Celem okupacji miało być stworzenie warunków do odrodzenia w przyszłości suwerennych...

Traktaty rzymskie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

Paula Henriego Spaaka, belgijskiego ministra spraw zagranicznych, w celu przygotowania propozycji...

Rozszerzanie strefy euro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274

=> traktat z Nicei (przejściowy) cel: wchodzi w życie 1 lutego 2003 dopasowanie instytucji do rozszerzonej UE...

Grafika wektorowa - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Anna Jakubczyk
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

UR – nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach...

Rezerwy w rachunkowości- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lucyna Małgorzata Poniatowska
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 3157

. RESERVES) - kapitały rezerwowe ODPISY AKTUALIZUJĄCE (ANG. ALLOWANCE) PODSTAWY I CEL TWORZENIA REZERW...