Unia Zachodnia cele - strona 130

Edukacja europejska - wykłady

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • dr Elżbieta Podoska-Filipowicz
  • Edukacja europejska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3927

. Każde państwo realizuje własną politykę oświatową, wyznaczając jej kierunki i cele. W art. 126 Traktatu...

Socjologia czasu wolnego

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2282

własnych zainteresowań zgodnie z zamiłowaniami i upodobaniami (wg R Wroczyńskiego) Cele wychowania...

OŚWIATA DOROSŁYCH

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3150

, zawodowego, zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych oraz kształtowanie osobowości. Cele i zadania oświaty...

Polityka rolna UE 2

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Roman Sobiecki
  • Globalizacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1001

w gospodarstwach dużych i wzrost zróżnicowania dochodów z działalności rolniczej. Cele Wspólnej Polityki Rolnej...

Prawo Unii Europejskiej

  • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2219

odrębność tylko EWEA, na tych samych zasadach; Część I → 9 tytułów: Definicja i cele Unii; Pra­wa podstawowe...