Unia Zachodnia cele - strona 125

Opracowanie własne poityka regionalna

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. Pietrzyk
 • Polityka regionalna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3682

stawiająca sobie jako cel ochronę interesów regionalnych. Polityka regionalna to działanie władz publicznych...

Pomoc gospodarcza- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 371
Wyświetleń: 742

cele i warunki pomocy, z punktu widzenia własnych interesów. Biorca nie ma nic do powiedzenia, np...

Opracowanie na egzamin

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Leszek Jerzak
 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2688

stosują się zarówno do ptaków, jak i do ich jaj, gniazd i siedlisk. By te cele osiągnąć, Dyrektywa...

Opracowanie trasy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Strzelecki
 • Ćwiczenia terenowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1281

Zamoyski, odznaczający się wielką dumą rodową, postawił sobie za cel uzyskanie dla Kozłówki statusu...

Zasady prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

, że są one zgodne, a przynajmniej niesprzeczne, z zasadami i celami UE. (np. międzynarodowa zasada wzajemności...

Geografia ekonomiczna - rolnictwo 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

rolnictwa Rynek zbytu Polityka rolna (przykład: polityka rolna Unii Europejskiej) Cele wspólnej polityki...

Budżet UE - Budżet Ogólny UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Buk
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

cele (konieczne odpowiednie akty wykonawcze do budżetu: decyzje i dyrektywy). 4. Funkcje budżetu UE: 1...