Unia Zachodnia cele - strona 116

Gospodarka pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Prusek
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 4858

na ich podstawie cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. „Koncepcja” określa także ogólne kierunki...

Wspólna polityka rolna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maria Barbara Cabalska
 • Integracja europejska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

mieszka na obszarach wiejskich; 4,7% ludzi utrzymuje się z rolnictwa; tworzy 1,7% PKB Unii; Cele...

Akty prawa wtórnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1001

dostępnych sobie środków, cel określony w dyrektywie. Dyrektywy wyznaczają swoim adresatom określony czas...

Strategia Europa 2020

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

włączeniu społecznemu. Strategia Europa 2020 zastępuje Strategię Lizbońską. Diagnoza stanu Kraje Unii...