Unia Zachodnia cele - strona 113

Prasa w okresie transformacji po 1989

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 952

bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi wobec wchodzących na rynek kolorowych, zach. magazynów. Mniejszą wagę do walorów...

Procedura zmiany Traktatu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

propozycje zmiany Traktatów. Propozycje te mogą mieć na celu, między innymi, rozszerzenie lub ograniczenie...

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

obszarów wiejskich. W perspektywie integracji europejskiej, ten cel ściśle wiąże się z wyrównywaniem...

Wykład - rząd emigracyjny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

, która stawia sobie cele w zakresie SM, która ma względnie stałe organy, skład członkowski. Wiemy, że dzielą...

Realizacja programu rynku wewnętrznego

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

niezbędne dostosowania w celu urzeczywistnienia rynku wewnętrznego; - Traktat o Unii Europejskiej...

Polityka społeczna w UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 651

Unii Europejskiej jest początkiem nowego etapu procesu integracji europejskiej, którego celem...

Europeistyka pytania do egzaminu

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3255

definicyjne. Geneza, typy, formy oraz cele i funkcje formy państwa. Prawo w „państwie prawnym”. Państwo...