Unia Zachodnia cele - strona 112

Bankowość - materiały

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
 • dr hab. inż. Stanisław Skrzypek
 • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3031

i kredytów na ten cel w aktywach banków. Starzenie się społeczeństwa w krajach rozwiniętych powoduje...

Historia ustroju - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1911

społeczeństwu określoną wizję polityczną i określone cele i działania. Były to głównie jedność polityczna...

Zagrożenia dla bezp RP

 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
 • dr Jolanta Rytel
 • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5887

organów lub instytucji realizujących cele i interesy narodowe . Tak zdefiniowany zakres obejmuje zarówno...

Socjalizm i komunizm w Kościele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

jako jego główny cel służbę społeczeństwu, zwłaszcza przez rozwijanie i popieranie przyjaźni i braterstwa, pokoju...