Umowa przedwstępna - strona 15

Prawo cywilne - skrypt - podział

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1148

PRAWO CYWILNE Przepisy prawa cywilnego kształtują stosunek cywilno- prawny. 3 cechy stosunku cywilno-prawnego: równorzędność stron (strony stosunku są sobie równe) swoboda ich kształtowania (autonomia woli stron przejawiająca się min. w swobodzie umów, swobodzie co do podjęcia decyzji o zawarciu...

Weksle

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego - II semestr roku akademickiego 2009/2010 Pojęcie i funkcje papierów wartościowych; pojęcie i źródła prawa papierów wartościowych PAPIER WARTOŚCIOWY → jt dokumentem, kt. inkorporuje określone cywilne prawa majątkowe z takim skutkiem, że wykonywanie tego pra...

Prawo cywilne: Wiadomości ogólne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 399

świadczenia. Umowa przedwstępna-stanowi wstęp do zawarcia w przyszłości właściwej umowy. Powinna określać...

Prawo Zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1505

odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych II. Umowa przedwstępna Umowa tego rodzaju jest instytucja...

Test

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1470

to; zawsze zaliczka; zabezpieczenie wykonania umowy; występuje jedynie przy umowie przedwstępnej; 120. Wada...

Pośrednicy w handlu zagranicznym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2492

zawiera się z przyszłym agentem umowę przedwstępną. Możliwe są dwa rodzaje umów tego typu: ⇒ list...