Umowa o dzieło konsensualna - strona 23

Umowy w zakresie obrotu towarowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

to umowa zamiany). Umowa sprzedaży należy do umów konsensualnych, tj. dochodzi do skutku przez zgodne...

Zobowiązania umowne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3318

6.12 Zobowiązania umowne Zawarcie umowy każde zobowiązanie ex contractu wymaga zgody stron...

Ubezpieczenie społeczne pracownika

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

umowę o dzieło, bądź też wyliczone umowy zostały zawarte z innym podmiotem, ale praca na podstawie...

Nabycie i utrata własności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1274

. konsensualność umowy art. 155 kc → charakter konsensualny umowy, tj. do przeniesienia własności nie są potrzebne...

Prawo handlowe - umowa spedycji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

zawsze dającego zlecenie. Umowa spedycji jest umową konsensualną, do jej zawarcia wystarczają bowiem zgodne...

Koasekuracja - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2415

) Konsensualną (dochodzi do skutku na podstawie złożenia przez strony umowy zgodnych oświadczeń woli) Nienazwaną...

Prawo handlowe - umowa dzierżawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

, jest również umową konsensualną i umową wzajemną. Podstawowym obowiązkiem dzierżawcy jest obowiązek płacenia czynszu...

Prawo bankowe - 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015

rozliczeń pieniężnych ! Umowa konsensualna, wzajemna, dwustronnie zobowiązująca, odpłatna ! Środki...