Umowa o dzieło konsensualna - strona 21

Zawieranie umów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 588

Zawieranie umów Umowa jest czynnością prawną, potrzebne są do niej 2 zgodne oświadczenia woli...

Umowa składu, agencyjna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 133
Wyświetleń: 567

i czynność prawna konsensualna -przedmiot umowy stanowią rzeczy ruchome oznaczone w umowie (zamienne...

Prawo cywilne - Klauzula generalna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

świadczenia w przyszłości (umowa o dzieło). Czynność jest odpłatna, gdy strona, która sama dokonała...

Odszkodowania i ich podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2107

powinien swoje świadczenie wypłacić. Definicje umowy ubezpieczenia: Bennett, 79 - umowa na mocy, której jedna strona zwana...

Prawo bankowe - 4b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1344

- umowa konsensualna, dwustronnie zobowiązująca, odpłatna ! Forma pisemna dla celów dowodowych ! Umowa...