Układ sterowania - strona 28

note /search

Posdtawy informatyki

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1323

sterowania magistralami (ang. Bus Interface Unit), Oprócz wyżej wymienionych mikroprocesor zawiera zestaw...

Przyrządy półprzewodnikowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1659

A = 1,1 A = 1,2 A = 1,0 A = 0,7 A I OUT max 39. Podstawowy układ sterowanego kontrolera napięcia stałego...

Encyklopedia rachunkowości - M

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

M   MAJĄTEK OBROTOWY NETTO Kapitał pracujący , stanowi różnicę między majątkiem obrotowym i zobowiązaniami bieżącymi. Jest to zatem ta część majątku obrotowego, która po uregulowaniu wszystkich zobowiązań bieżących pozostałaby w przedsiębiorstwie, stając się źródłem tworzenia nadwyżek finansowych. ...

Technologia informacyjna - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3969

Dodatkowo można znaleźć informacje takie jak: DTP, pakiety graficzne, budowa arkusza, formuły, operatory obliczeń, narzędzia analizy, model relacyjny, elementy systemu eksportowego, data mining, układ sterowania, rejestry specjalne, pamięć buforowa. A także: kanały wejścia i wyjścia, chipset-y,...

Komponenty elektroniczne - laboratorium

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Elektronika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1582

       Politechnika Rzeszowska  Im. Ignacego Łukasiewicza    Laboratorium podstaw elektroniki    Komponenty elektroniczne                                      Temat Laboratorium: Komponenty elektroniczne  Katedra Awioniki i Sterowania  Seria nr.1  S t r o n a  | 1                   Spis treści  1....

Metal - opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Nauka o materiałach-metal
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3157

Porusza następujące zagadnienia: przebieg krzepnięcia stopu żelaza z węglem, klasyfikacja metod odlewania metali, zarodkowanie ciał krystalicznych i przebieg procesu krystalizacji, wymiana ciepła w układzie, napełnianie form ciekłym materiałem, technologia wytwarzania odlewów, wady odlewnicze, tech...

Wstęp do Informatyki

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1687

1643 → B. Pascal - mechaniczny kalkulator wykonujący dodawanie i odejmowanie. 1673 → W. Leibniz - rozszerzenie kalkulatora Pascal’a o operacje /, *. 1822 - 1833) → Ch. Babbage – maszyna analityczna (difference engine). 1944 → Howard Aiken - MARK I (Harward-IBM), programowalny kalkulator (Automatic ...

Historia społeczna europy-Opracowane zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

ADENAUER KONRAD (1876–1967), niem. polityk, działacz chrześc.-demokr., prawnik; od 1906 czł. partii Centrum; 1917–33 nadburmistrz Kolonii, od 1920 przewodn. prus. Rady Państwa; po dojściu A. Hitlera do władzy niechętny rządom nazistów, 1933 zwolniony ze wszystkich stanowisk, 1944 przejściowo areszto...