Układ scalony - strona 30

Monopol

Pobrań: 217
Wyświetleń: 1211

o wynalazczości, wzorach użytkowych i przemysłowych ochronie topografii układów scalonych, oznaczeń geograficznych...

Ultrasonografia

 • Biofizyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2310

częstotliwości przekazywany jest do układu scalonego, który ocenia prędkość oraz wymiary poruszającego...

Ultrasonografia

Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

częstotliwości przekazywany jest do układu scalonego, który ocenia prędkość oraz wymiary poruszającego...

Finanse - Podatki państwowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Finanse
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1554

za przeniesienie prawa stosowania lub własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku...

Teoria masowego komunikowania - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Stanisław Michalczyk
 • Teoria masowego komunikowania
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3738

…Istota komunikowania masowego. Komunikowanie masowe – to typ komunikowania społecznego, polegający na przekazywaniu za pomocą urządzeń technicznych jednolitych treści skierowanych do liczebnie wielkich anonimowych i zróżnicowanych społecznie rzesz odbiorców. Treści przekazywane: -są jawne t...

Zarys postępowania cywilnego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Tomasz Demendecki
 • Zarys postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4606

, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów...

Wykladziki prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1323

układów scalonych. Pieniądz jest w prawie cywilnym traktowany jako szczególna odmiana rzeczy. Szczególny...

Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz EAIiE, elektrotechnika, stacjonar...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3451

Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 500 pozycji, które pogrupowane są według m.in. następujących przedmiotów: teoria obwodów, teoria pola, metrologia, maszyny elektryczne, elektronika i energoelektronika. Wśród dyscyplin naukowych, według których pogrupowane są polecenia egzaminacyjn...

Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz EAIiE, elektrotechnika, niestacjo...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2618

Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 500 pozycji, które pogrupowane są według m.in. następujących przedmiotów: teoria obwodów, teoria pola, metrologia, maszyny elektryczne, elektronika i energoelektronika. Wśród dyscyplin naukowych, według których pogrupowane są polecenia egzaminacyjn...