Układ scalony - strona 28

Prawo konkurencji - opracowanie pytań

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
  • Prawo konkurencji
Pobrań: 630
Wyświetleń: 4235

użytkowych i przemysłowych - znaków towarowych - topografii układów scalonych - oznaczeń geograficznych. 6...

Teoria komunikowania masowego

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • prof. dr hab. Janusz Rulka
  • Komunikacja społeczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1967

się, które wykorzystują elektronikę a zwłaszcza układy scalone i cyfrowe w kodowaniu sygnału utrwalenia transmisji...

Monopol - definicja

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Maria Roszyk
  • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

o wynalazczości, wzorach użytkowych i przemysłowych ochronie topografii układów scalonych, oznaczeń geograficznych...

Wykład - pytania na zaliczenie

  • Politechnika Wrocławska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

1. Programowanie strukturalne i obiektowe. 2. Fala elektromagnetyczna: typy, paramet1. Programowanie struktry, właściwości. 3. Tranzystory bipolarne i unipolarne: budowa, właściwości i zastosowania. 4. Systemy ciągłe i dyskretne: klasyfikacja i opis. 5. Zmienna losowa: właściwości i opis. 6. C...