Układ scalony - strona 21

Diody

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1799

domieszki otrzymuje się półprzewodnik typu P lub N Diody, tranzystory i układy scalone są zbudowane...

Cyberprzestępczość-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Grażyna Szpor
  • Technologie internetowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1043

, w tym: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografia układu scalonego, projekty racjonalizatorskie...

Prawo własności intelektualnej

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1988

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych1) (tekst jednolity) Rozdział 1  Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartośc...