Uchodźca - strona 39

Repatriacja

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, status uchodźcy...

Dochody i wydatki

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

się lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej. Z chwilą akcesji Polski do Unii Europejskiej renta...

Organizacja administracji w polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Radiofonii i Telewizji, Rada do Spraw Uchodźców. kompetencje w zakresie prawodawstwa → pośredni i bezpośredni...

Źródła prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 735

→ traktowanie ich jak naszych obywateli; np. szkolnictwo, uchodźcy; apatrydzi; KNU; klauzule arbitrażowe/sądowe...

Terroryzm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1449

warunkach. Większość terrorystów wywodzi się ze strefy Gazy, skupiska obozów dla uchodźców które często...

Propaganda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia prasy polskiej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

- psycholog, uchodźca z nazistowskich Niemiec - sprecyzował rozróżnienie propagandy i edukacji...