Uchodźca - strona 28

Konwencja praw dziecka

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 588

. Państwa-Strony podejmą właściwe kroki dla zapewnienia, aby dziecko, które ubiega się o status uchodźcy...

Instytucje wychowawcze

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • mgr Tomasz Socha
  • Problemy wychowawcze i opiekuńcze w instytucjach
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2821

, -prowadzenie Domów Pomocy Społecznej, -pomoc w integracji ze środowiskiem uchodźcom, więźniom, wychowankom...

Diaspory, pogranicza - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

. Mimo to Ormianie zdołali zachować swą religię i narodową tożsamość, zaś ormiańscy uchodźcy wnieśli istotny wkład...

Wykład - Karta Praw Podstawowych UE

  • Uniwersytet Warszawski
  • Dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 910

roku i Protokołu z 31 stycznia 1967 roku dotyczących statusu uchodźców oraz zgodnie z Traktatem ustanawiającym...