Ubezpieczyciel - strona 52

Polski system giełdowy - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

o wysokiej płynności i niewielkim ryzyku. Aktualnie, największy polski ubezpieczyciel, Zakład Ubezpieczeń...

Vademecum ubezpieczeń

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1708

przez ubezpieczyciela w granicach ubezp. i zgodnie z obowiązującymi go warunkami Gwarancje prawne; możliwość...

Co to jest leasing

  • Politechnika Gdańska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1939

, czy z jego ubezpieczycielem stwarzają możliwość większego oddziaływania na nich wraz z leasingobiorcą w przypadku spraw...

Prawo gospodarcze - wykłady

Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: uprawnienia wierzyciela, zobowiązania niezupełne, pojęcie bezpodstawnego wzbogacenia, odpowiedzialność za czyny własne, naprawienie szkody w przypadkach szczególnych, prawo zatrzymania Justin Credible ZobowiązaniaCzęść ogólnaZarys zarysu wykład...

Postępowanie cywilne - wykłady

Pobrań: 98
Wyświetleń: 1358

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: postępowanie cywilne i sprawa cywilna, rodzaje postępowań cywilnych , naczelne zasady wymiaru sprawiedliwości, zdolność procesowa, materialne prawo do powództwa. POSTĘPOWANIE CYWILNE I wykład (II) 23.10.2005r. Dr Piszczek Jan POSTĘPOWANIE CYWIL...

Rachunkowość finansowa D.Dziawgo UMK

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 686
Wyświetleń: 8792

jeszcze wiele innych podmiotów: banki, ubezpieczyciele, itd. Firma leasingowa nabywa od dostawcy, zgodnie ze wskazówkami...

Kryzys finansowy

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1764

właścicielskiej za złe decyzje i straty banków i ubezpieczycieli. Szef FED Ben Bernanke apelował o jak najszybsze...

Prawo cywilne zobowiązania

  • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
  • Prawo cywilne
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 5082

W pierwszym pliku omówiono na 37 stronach Prawo cywilne zobowiązania- część ogólna, a w drugim dokumencie na 26 stronach opisano Prawo cywilne zobowiązania-część szczególna. Plik pierwszy omawia zagadnienia wstępne, opisuje relację przedsiębiorca - konsument. Wprowadza podstawowe pojęcia jak zobowi...