Ubezpieczyciel - strona 45

Encyklopedia rachunkowości - Z

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Z   ZABEZPIECZENIE DANYCH Znaczenie problemu zabezpieczenia danych wynika z faktu, że zmiana pojedynczych danych może spowodować nieobliczalne skutki w przedsiębiorstwie. Istnieją pewne podstawowe reguły dotyczące organizacji pracy: 1) każdy z użytkowników powinien mieć własne hasło, które powinno ...

Ubezpieczenia w turystyce

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1533

. LITERATURA PRZEDMIOTU. Cudna-Wagner Anna - Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela, Wyd. Kodeks Sp...

Prawo obrotu nieruchomościami

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1631

na rzecz banku w określonej wysokości które ubezpieczyciel odprowadza na rzecz banku a reszta pozostała...

Metoda 5S

  • Politechnika Częstochowska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2331

nieodpowiedzialności ubezpieczyciela za winę umyślną lub rażące niedbalstwo ubezpie­czającego. Główny jednak akcent...

Stosunki międzynarodowe

  • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3143

za blisko 50 mld dolarów, zaś największy amerykański ubezpieczyciel AIG zostaje znacjonalizowany - rząd...