Trzeciorzęd - strona 12

Pienza - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

przez roadcut poza miastem. Ten cienki, ciemny zespół osadów znaki K-T granica między kredy i trzeciorzędu...

Łańcuch Tatrzański

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sergiusz Toczek
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127

morza, przez ruchy górotwórcze Trzeciorzęd: Oligocen 36 alpejskie - wydźwignięcie Tatr - obszar Tatr...

Fizjografia - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska
 • Fizjografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1386

, kenozoiczna) Okres ( kambr, ordowik, karbon, perm, trias, jura, kreda, trzeciorzęd, czwartorzęd) Epoka...

Geografia Regionalna Ameryki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1925

, zapadliska, niecki. Trzeciorzęd: A. południowa przemieszcza się ku zachodowi. Kolejne kolizje z płytą Nazca...

Geochemia izotopów

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1099

1 1,5±0,5 10±3 25±2 Kreda Paleogen Oligocen Holmes Neogen Miocen Seria Trzeciorzęd Pliocen...

Geografia regionalna świata - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2940

), oba kontynenty połączyły się ze sobą dopiero w trzeciorzędzie,  odrębna przeszłośd historyczna...

Opracowane zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

. Czerwonego, rowy wielkich jezior, np. Rudolfa, Alberta, Niasa). Rowy te powstały w trzeciorzędzie...

Rozwj fizyczny i motoryczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1659

trzeciorzędu, utrata ogona, „zejście z drzewa”, przyjęcie wyprostowanej postawy ciała przez pierwszych...

Pytania testowe - glony

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1295

. W symbiozie ze stułbią żyją zoochlorelle należące do: d) trzeciorzędzie i czwartorzędzie a) sinic 4. Wiciowce...