Trzęsienie ziemi - strona 37

Geografia regionalna świata - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2898

między kontynentem a płytą pacyficzną powoduje trzęsienia ziemi. na zachodzie występują aktywne wulkany gejzery...

Rachunek kosztów - Kategorie straty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5215

- trzęsienie ziemi, huragan Koszty i straty definiowane są w UoR art. 3 ust 1 pkt. 31 „Ilekroć w ustawie...

Rachunkowość - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Rachunkowość
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 6181

nieprzewidywalnych, losowych poza zwykłą działalnością jednostki, takich jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi...

Teologia moralna fundamentalna - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1687

, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad (Ap 11, 19). Uprzednio ukazana wizja...

Ekologia - materiały z wykładów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1407

osunięcie mas skalnych lub lodowych do wody trzęsienie ziemi osuwiska wewnątrz akwenu kolizja płyt litosfery...