Trucizna - strona 35

Uzależnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy pielegniarstwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2429

czyli alkoholu etylowego. To właśnie aldehyd octowy jest główną trucizną dla wątroby. Może on powodować...

Historia prawa karnego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 420

trucizny” w prawie salickim, Edykcie Rotara, czy za wyciągnięcie miecza z zamiarem ugodzenia kogoś...

Tematy na 2 kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Richert
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

i mieszaniny bioakumulacja trucizn wpływ na środowisko fizyczne i chemiczne 21.12 Efekt cieplarniany (efekt...

Juliusz Slowacki - Fantazy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1022

będzie panować w tym miejscu, da innym natchnienie. Pora zażyć truciznę. Idalia Ducha w ręce twoje… W twe usta...

Karol Hubert Rostworowski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

truciznę do kieliszka i podaje Regulusowi. Mówi, że to dlatego, „że takich, jak ty szkoda”. Regulus podnosi...