Trucizna - strona 33

Jean Racine -Fedra

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1414

zabiła się. Ucierpiała cnota. Fedra wyjawiła przed mężem swe wyrzuty. Mówi też, ze trucizna krąży...

Cykl paliwowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biopaliwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1211

, hałdy, pyły i drobiny unoszące się w powietrzu. 40 Dioksyny należą do najsilniej działających trucizn...

Proces technologiczny

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Matynia
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 637
Wyświetleń: 5187

1. Proces technologiczny-dobór fizykochemiczny reakcji chemicznych  Proces technologiczny Jest to zorganizowany zbiór procesów i operacji jednostkowych, w których surtowiec przetwarzany jest w produkt. Podczas tego procesu surowce ulegają przemianom fizycznym lub/i chemicznym. Przebieg procesu...

Toksykologia - Zagadnienia

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1281

Toksyczność: -pobudzenie, a następnie porażenie układu nerwowego(trucizna neurotropowa, przykurcze, zaburzenia...

Sokrates, Platon, Arystoteles, św. Tomasz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Filozofia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1435

, a jeżeli to ma być już kara to zapłata 1 miny, potem zmienił na 30 min. Zapadł wyrok kary śmierci. Sokrates zażył truciznę...

Juliusz Słowacki - Krag Pism Mistycznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1120

Juliusz Słowacki KRĄG PISM MISTYCZNYCH Wstęp Alina Kowalczykow a I. Słowacki i mistycyzm: Dni spędzone w Pornic (Atlantyk, 1844 r.) Słowacki uznał za przełomowy moment w życiu. Doznał tam objawienia, połączył się z Bogiem, jest wiec to ważny moment dla dziejów jego świadomości. Od tej pory wszy...

Zagrożenia cywilizacyjne - pytanie i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jan Rutkowski
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

; działania trucizny w obecności innej substancji toksycznej (wyróżniamy chemiczny - reakcje zobojętnienia...

Berent Wacław - Ozimina

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

opowiada o poecie, który chyba popełnił samobójstwo na przyjęciu (połknął truciznę) prawdopodobnie z powodu...