Trucizna - strona 27

Historia państwa i prawa - wykład 6

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

trucizny” w prawie salickim, Edykcie Rotara, czy za wyciągnięcie miecza z zamiarem ugodzenia kogoś...

BARWNIKI CHLOROPLASTÓW

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1946

fotosyntezy, jak np. różnego typu trucizny lub niedobór składników mineralnych, prowadzą do jej wzrostu...

Oświata w okresie okupacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

i kształtowaniem charakterów dzieci polskich. Nauczyciel musi chronić od trucizny niemieckiej propagandy dzieci...

Juliusz Słowacki - Horsztyński

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 189
Wyświetleń: 952

się pod dachem jej domu (odprowadza męża do komnaty, w której ten zażyje truciznę). Ojciec Prokop kapucyn, typ...

Szkodliwy wpływ picia i palenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Higiena
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2079

, toteż często określa się ją jako truciznę serca i naczyń. Działa też uszkadzająco na układ nerwowy; szczególnie...