Treść nauczania - strona 13

Zasady ogolne prawa UE

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1302

Ustalanie treści nauczania, organizacja systemów edukacyjnych, poszanowanie różnorodności kulturowej...

Pojęcia i zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pedagogika
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2744

pracy,  o Zasada przystępności treści nauczania,  o Zasada stopniowania trudności.  3. Zasada aktywnego...

Klasycy liberalizmu w XIX i XX wieku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1757

, zrzeszania się, wolność sumienia, uwolnienie treści nauczania od wpływów religii - kwestie polityczne...

Nowe prądy w niemieckiej pedagogice

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1617

ogólnych operacji, lecz z natury rzeczy Treść nauczania ma odpowiadać wynikom osiągniętym przez naukę...

Reforma Janusza Jędrzejewicza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1687

nauki szkoły powszechnej zawierający treści nauczania i wskazania metodyczne uwzględniające najnowsze...

Antypedagogika - nurt edukacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 910

nauczyć, lecz w formie, w której treści nauczania podawane są bez jakiegokolwiek roszczenia do wychowania...