Transport kolejowy - strona 34

Historia Gospodarcza - rozwój

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Historia Gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

w transporcie Wzrost znaczenia transportu kolejowego (wzrostu długości linii kolejowych; lokomotywa elektryczna...

Publiczne Prawo Gospodarcze

  • prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 5264

/ pośrednictwo ubezpieczeniowe działalność portowa transport kolejowy, drogowy itd. Organ wydający zezwolenie...

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1792

, naftowego, gazowniczego, hutniczego, wielkiej syntezy chemicznej, przemysłu zbrojeniowego oraz transportu...

Prawo socjalne - skrypt z wykładów

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk
  • Prawo socjalne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1897

transportu kolejowego (dopiero od 1994) - także: więzienia, szkoły, szpitale (próby) - nieudana...

Zobowiązania - konspekt

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. prof. nadzw. Andrzej Śmieja
  • Prawo cywilne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2646

Andrzej Śmieja. Notatka składa się z 39 stron. ... Stosunek zobowiązaniowy, czyli zobowiązanie lub też stosunek obligacyjny, jest rodzajem stosunku prawnego, czyli więzi prawnej łączącej przynajmniej dwa podmioty. W jej ramach podmioty te mają względem siebie określone uprawnienia i obowiązk...

Historia Gospodarcza - Opracowanie zagadnień

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Elżbieta Mazur
  • Historia Gospodarcza
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1008

I. PERIODYZACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ŚWIATA 1. Wspólnota pierwotna 2. Niewolnictwo ok. V w. n.e. 3. Kształtowanie się i utrwalanie stosunków feudalnych VI-X w. 4. Feudalizm klasyczny X-XIII w. 5. Kryzys feudalizmu w Europie XIV-XVI w. 6. Kształtowanie się stosunków kapitalistycznych, XVI-poł....

Wykład - Miedź i stopy miedzi

  • Politechnika Śląska
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

148 JW 8. Miedź i stopy miedzi Miedź jest metalem barwy czerwonawej, o gęstości 8,96 g/cm3 i temperaturze topnienia 1083°C. Można ją przerabiać plastycznie na zimno i na gorąco, ale w przypadku przeróbki na zimno następuje utwardzenie metalu (w wyniku zgniotu), które usuwa się przez wyżarzenie...

Polityka fiskalna -wykłady

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
  • Polityka fiskalna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3556

(zwłaszcza tam, gdzie występują monopole naturalne lub sektory sieciowe, jak w energetyce, transporcie...

Organy ochrony prawnej-skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Marcin Wielec
  • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1113

, telekomunikacji i transportu kolejowego (sąd antymonopolowy), jednostka do spraw rejestrowych powierzonych temu...