Transport kolejowy - strona 27

Podatki lokalne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • System podatkowy
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2443

pod te drogi, wraz z pasami drogowymi, 4) budowle wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu...

Karta charakterystyki: superfosfat

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Inżynieria reaktorów chemicznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2422

(transport kolejowy), IMDG (transport morski). 14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy 14.2. Prawidłowa nazwa...

Pytania i odpowiedzi na egzamin z Polityki gospodarczej.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. Halina Jastrzębska-Smolaga
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 574
Wyświetleń: 8463

Dokument ma 41 stron i zawiera informacje na temat: co to jest ekonomia, makroekonomia, mikroekonomia, dystrybucja, co to jest polityka ekonomiczna, jakie są metody (narzędzia) realizacji celów rozwoju społeczno ? gospodarczego, jakie są funkcje polityki gospodarczej, co to jest wzrost gospodarczy,...

Podatki - opłaty lokalne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2793

publicznego transportu kolejowego, a także zajęte pod nie grunty, 2) budowle infrastruktury portowej, budowle...

Wykład - transakcje międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

USŁUGI: CHARAKTERYSTYKA I TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE 1. Wprowadzenie. Niedoceniane i kontrowersyjne usługi Gospodarka światowa jest, i to od dość dawna, gospodarką usługową. W połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia z sektora usług pochodziło około 52-55% światowego PKB (World Bank 1986, s....

Wybrane polityki UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1904

Dr Ewa Bojenko-Izdebska Wybrane polityki UE – 2007/2008 KOORDYNACJA POLITYK W UE Koordynacja polityk gospodarczych, koordynacja polityk strukturalnych, koordynacja Polityki Fiskalnej (Pakt Stabilności i Wzrostu). Proces Luksemburski, z Cardiff i Kolonii. Strategia LizbońskaPOLITYKA HANDLOWA U...