Transport kolejowy - strona 18

Definicja nieruchomości - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1274

w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony...

Transport

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1484

transportu mieści się w przedziale od 1 do 40 ton. W transporcie kolejowym osobną grupę stanowią pojazdy...

Transport a ochrona środowiska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Agnieszka Deja
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

mg/kg. Emisje pochodzące ze statków i transportu kolejowego Zakres dyrektywy 97/68...

System polityczny Niemiec

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1645

, imigracyjnych, polityki pieniężnej, polityki celnej, ochony granic, transportu kolejowego, lotniczego...

Branżowe systemy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

wymagań normy ISO 9001 wynikające ze specyfiki działań przemysłu transportu kolejowego, kładąca nacisk...

Przewrót majowy i konstytucja kwietniowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2198

„Żegluga Polska”, rozbudował system komunikacyjny, przede wszystkim transport kolejowy, ale także sieci...