Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych - strona 18

Układ sieci kolejowej w Polsce

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

wszystkich krajów d)Zielona Księga – to propozycja(,,Green Paper”), przygotowuje ją komisja, gdy ma problem sporny...

Pytania na kolokwium 5

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

rzeczywiste Scharakteryzuj pojęcie „komórka organizacyjna”. Komórka organizacyjna to elementarna jednostka...

Edukacja w średniowieczu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

: - szkoły elementarne, do których należały parafialne szkoły miejskie i wiejskie; - szkoły średniego stopnia...

Prawo handlowe i gospodarcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

), przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg handlowych(1825). Dalsze zmiany wprowadzane były w drodze...

Kodeks zobowiązań i handlowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 812

z 2 ksiąg; 1 była poświęcona kupcowi, 2 czynnościom handlowym. W 1934 roku Kodeks Handlowy uzupełniono...

Klemens Janicjusz

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1435

przed jego urodzeniem wszystkie dzieci rodziców Klemensa zmarły podczas zarazy. Po ukończeniu szkoły elementarnej...

Ruch narodowo-demokratyczny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

opierając się na założeniach Towarzystwa Demokratycznego Polskiego z lat trzydziestych XIX w., zakładał...

Zmiany fauny Polski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Faunistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1204

Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra. W dzisiejszych czasach żubry są objęte ochrona, i nie poluje...

Królestwo polskie w okresie konstytucyjnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 987

i nadawane przez króla. Całą szlachtę mano wpisywać do specjalnych ksiąg specjalnie powołanego urzędu...