Torfowisko - strona 15

Biogeografia - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1974

zmarzlina często występują torfowiska rodzaje: lasotundra -> tundra krzewinkowa -> tundra mszysto-porostowa...

Interakcje pokarmowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systematyka roślin i zwierząt
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1764

zasiedlających dany teren, nie przekształcone przez człowieka, np. biocenoza rezerwatu, torfowiska, jeziora...

Procesy niszczące glebe

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

i zawodnienie gruntów - czynniki wpływające melioracje odwadniające (np. torfowisk, bagien); obniżenie poziomu...

Twardosc wody - metody usuwania

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

się w bagno, staw, torfowisko. Dużym siągnięciem było odkrycie sodowego krzemianu glinu (zeolitu...

Badania chemiczne wody

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

, natomiast wody wypływające z terenów torfowisk, leśnych mają kolor żółtobrązowy. Natomiast w innym przypadku...

Geologia - Wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

tam również drzewa zwane kordaitami. W karbonie górnym na laurazji powstawały olbrzymie torfowiska. Szczątki roślin...

Gleboznawstwo - zestawienie działów

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Bolesław Bieniek
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 4032

) gytiowe POm-Om-D POtm-Otm-D POgy-Ogy IVA2. Gleby torfowe a) torfowisk niskich b) torfowisk przejściowych c...

Ekosystemy - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

podwodną * jednocześnie od strony brzegu jezior śródleśnych często nasuwają się torfowiska...

Kumak Nizinny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

siedliski, poprzez obniżanie poziomu wód gruntowych, odwadnianie torfowisk, osuszanie łąk, bagien i mokradeł...

Formy ochrony przyrody

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Anna Chrzan
 • Ochrona przyrody i środowiska
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4060

jednostki środowiska naturalnego (doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska...