Tkanka łączna - strona 41

Osteologia-budowa ogólna kości

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2835

kościotwórczym (osteoblastom), które są komórkami mezenchymy (zarodkowej tkanki łącznej). Łączą...

Interna, medycyna

 • Interna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4074

INTERNA-PRELEKCJE: HEMATOLOGIA Temat 1. Hemopoeza i niedokrwistości niedoborowe.Leki pobudzające mielopoezę: Leukomax (GM-CSF), Neukogen (G-CSF), Epox (erytropoetyna). Teoria ziarna i gleby: Komórka pnia spoczywa na łącznotkankowym podścielisku szpikowym i makrofagach wydzielających czynniki wzrost...

Krew

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. nadzw. dr Barbara Brokos
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2366

1. Właściwości fizyczne krwi i jej funkcje. Krew- tkanka łączna, powstaje z mezenchymy, całkowita...

Systematyka strunowców - PŁAZY i GADY

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Marek Guzik
 • Biologia
Pobrań: 623
Wyświetleń: 5481

lepospondylny - trzon kostny powstaje na podłożu tkanki łącznej (Urodela, Apoda) brak klatki piersiowej, brak...

Fizjologia -ćwiczenia

 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4550

godziny do wartości spoczynkowych DOMS Efekt mechanicznych uszkodzeń mięśni i tkanki łącznej, powstających...

Układ kostny referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr Renata Szyguła
 • Biologiczne podstawy zachowania
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4914

. Znaczny przyrost tkanki łącznej i tłuszczowej (otyłość) związane z procesami hormonalnymi...

Techniki histologiczne - procedury

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Techniki mikroskopowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1876

, tkanka łączna ziel. W wyniku hydrolizy HCl z DNA powstają wolne grupy aldehydowe, co któryc dołącza...