Teoria użyteczności założenia - strona 97

Oprogramowanie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aleksandra Gralczyk
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

zachowania, założonego poziomu funkcjonalności w określonych warunkach i czasie), użyteczność (zestaw cech...

Filozofia - wykłady - Pitagoras

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Edward Jeliński
 • Filozofia
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 6601

). Narzucała w ten sposób naukom szczegółowym pewne ogólne założenia. Spekulatywność filozofii polega...

SŁUŻEBNOŚCI

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

ci, którzy korzystają z cudzych nieruchomości tylko dzięki dobrosąsiedzkim stosunkom. Założenie trwałego i widocznego...

Sprawozdawczość finansowa- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 882
Wyświetleń: 1498

EUROPEJSKIEJ Zadeklarowane nie wpłacone wkłady kapitałowe Koszty na założenie powiększenie przedsiębiorstwa...

Pytania na kolokwium 3

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1337

Jakie założenia stoją u podstaw koncepcji równowagi organizacyjnej we współczesnej teorii...