Teoria użyteczności założenia - strona 86

Szkoła behawioralna w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5691

założenia skonceptualizowane w teorii Y. Teoria ta zakłada, że każdy człowiek odczuwa naturalną potrzebę...

Psychologia Społeczna - notatki

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Ryszard Stach
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 3927

. INDUKCJA EMOCJI A DOŚWIADCZANIE WYBRANYCH WYMIARÓW ŚWIATA SPOŁECZNEGO założenie: Żyjąc w grupie...

Doktryny- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1820

nie jest przez nikogo narzucone pochodzi od narodu. Jest owocem historii. Założenia liberalizmu gospodarczego...

Tradycje badawcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

jest tutaj przyjęcie określonych założeń. Od aspektu, który psycholog rozważa zależy jego teoria. Nikt nie potrafi...

Geopolityka Brytyjska

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

Radzieckiego. Założenia są nie możliwe do realizacji, zatem w PRL'u koncepcja pomostowości umiera i mamy...

Teorie organizacji zarządzania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

pasywnego zachowania - złe warunki pracy Kierunek human relations: -podstawowe założenia tego ruchu polegało...