Teoria użyteczności założenia - strona 75

Teorie organizmiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

. Bernard i filozof polityk: Jan Smuts. Podstawowe założenia teorii organizmicznych: Położenie nacisku...

Zarządzanie - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

ADMINISTRACYJNY Podst. założenia tego kierunku: - rozłączny podział pracy aministracyjnej między poszczególne...

Pięć podstawowych znaczeń słowa-nauka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

przez nich teorie odgrywają rolę podstawową, ale nie jedyną. Nauka jako układ złożony zawiera zasadniczo trzy...

Mikroekonomia - Wykłady 2 semestr

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Andrzej Lulek
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

nadzorów. Musi być ukryte założenie odnośnie celów. Celem głównym jest maksymalizacja wartości czystej...

Pytania na egzamin -równowaga ogólna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183

oznacza, że: a. koszty krańcowe = użyteczności krańcowej, b. popyt = podaży, c. cena = kosztom krańcowym...

Ukryte teorie osobowości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

, są traktowane jako cechy jednej osoby. Zgodnie z tym założeniem przyjmujemy, że gdy ktoś jest znany jako pomocny...

Mikroekonomia - Dochód konsumenta

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

 Dostosowanie popytu do samej zmiany relacji cen (przy założeniu możliwości nabywczej innej ilości dóbr...